<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

ธนาคารกลางคิวบาไฟเขียว ! เตรียมออกใบอนุญาตผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล 

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ตามประกาศเมื่อวันอังคาร ธนาคารกลางแห่งคิวบา (BCC) เปิดเผยว่า ในขณะนี้หน่วยงานกำลังเตรียมดำเนินการออกใบอนุญาตให้กับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล โดยใบอนุญาตดังกล่าวนั้นจะมีให้สำหรับบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล หรือองค์กร ทั้งคิวบาและต่างประเทศ

ใบอนุญาตที่ได้รับอนุมัติจะมีอายุหนึ่งปีและอาจสามารถต่ออายุได้อีกเป็นปีที่สอง “ภายใต้การทดลองและลักษณะที่แปลกใหม่ของกิจกรรมประเภทนี้” BCC กล่าว

ผู้ให้บริการจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุมัติจาก BCC อย่างไรก็ตามใบอนุญาตสินทรัพย์เสมือนนี้ “ไม่รวมถึงการเป็นตัวแทนของสกุลเงิน fiat ดิจิทัล หลักทรัพย์และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบธนาคารและการเงินแบบดั้งเดิม ซึ่งได้รับการควบคุมในบทบัญญัติอื่น ๆ ของธนาคารกลางคิวบา”

bitazza-may-768x90


ในเดือนสิงหาคม BCC ได้ออกมติในการจัดตั้งกฎเกณฑ์เพื่อใช้ในการควบคุมสินทรัพย์เสมือนในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของผู้ให้บริการในภาคส่วนนั้น

กฎเกณฑ์ดังกล่าวทำให้ธนาคารสามารถให้ใบอนุญาตแก่ “ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงิน การแลกเปลี่ยนและการเรียกเก็บเงิน หรือการชำระเงิน ทั้งในและนอกประเทศ”

โดยในช่วงเวลานั้น BCC ได้กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐละเว้นการใช้สินทรัพย์เสมือนในการทำธุรกรรม แต่จะยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีรายละเอียดใด ๆ ที่ถูกเปิดเผยออกมาว่า รัฐบาลคิวบาจะเก็บภาษีจากกิจกรรมสินทรัพย์เสมือนอย่างไร

ทั้งนี้ BCC จะอนุมัติหรือปฏิเสธใบอนุญาตที่ร้องขอ “ในระยะเวลาทั้งหมดไม่เกิน 90 วัน ทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร” และในการออกใบอนุญาต BCC จะมีการปรึกษากับทาง Crypto Assets Group อีกครั้งหนึ่ง

ตามที่ธนาคารระบุ มติดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายใน 20 วันหลังจากการประกาศ โดยผู้ให้บริการจะต้องบันทึกข้อมูลทางบัญชีของการดำเนินงานของตน ตามมาตรฐานที่ออกโดยกระทรวงการคลัง และมาตรฐานการรายงานข้อมูลทางการเงินที่ได้รับอนุมัติการอนุมัติของคิวบา

สำหรับบทลงโทษ BCC ระบุว่า ผู้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืนมติหรือผู้ที่ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกตัดสินภายใต้พระราชกฤษฎีกา 363 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการละเมิดการบริหารการธนาคาร การเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ที่มา : coindesk

miningpro-may-768x90