<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

คริปโตเคอร์เรนซี และ โทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

bitkub-2022-769x90

ทำเนียบขาวเตือน อุตสาหกรรมเหมืองขุด Crypto อาจเป็นภัยคุกคามต่อนโยบายสภาพอากาศของสหรัฐฯ

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทำเนียบขาวเตือนว่า การขุดเหมืองคริปโตนั้น อาจขัดขวางความสามารถของประเทศในการช่วยลดวิกฤตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change)  ซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางควรพิจารณาข้อมูลจาก นักขุดคริปโต และระบบสาธารณูปโภคในท้องถิ่น “ในลักษณะการรักษาความเป็นส่วนตัว” เพื่อช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาของสภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้น

ซึ่งในส่วนของอุตสาหกรรมคริปโต ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ใช้พลังงานมากพอ ๆ กับคอมพิวเตอร์ในบ้านหรือไฟในที่พักอาศัยทั้งหมด ทำเนียบขาวกล่าวในรายงานว่า การค้นพบนี้เกิดขึ้น ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการขุดคริปโต

การขุดคริปโตเฉพาะในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่คิดเป็นสัดส่วน 0.2% ถึง 0.3% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทั่วโลก และ  0.4% ถึง 0.8% ของการปล่อยก๊าซในประเทศ ตามลำดับ โดยรายงานกล่าวว่า การขุดคริปโตก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนโดยการเผาถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

bitazza-may-768x90


ในปีนี้ การขุดคริปโต ผลิตมลพิษอยู่ในช่วงระดับตัวเลขระหว่าง 110 ถึง 170 ล้านเมตริกตันจากมลพิษคาร์บอนทั่วโลก และประมาณ 25 ถึง 50 ล้านเมตริกตันในสหรัฐอเมริกาเพียงแห่งเดียว รายงานยังกล่าวอีกด้วยว่า กระบวนการนี้ได้ผลิตไฟฟ้าโดยการซื้อโครงข่ายไฟฟ้าหรือ ผลิตและกำจัดคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขุด

“การใช้ไฟฟ้าจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีส่วนทำให้เกิดการปล่อย GHG มลภาวะเพิ่มเติม เสียงรบกวน และผลกระทบในท้องถิ่นอื่นๆ ขึ้นอยู่กับตลาด นโยบาย และแหล่งไฟฟ้าในท้องถิ่น” ทำเนียบขาวกล่าวในรายงาน

รายงานดังกล่าวเป็นผลจาก คำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดี Joe Biden ในเดือนมีนาคมที่เรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบความเสี่ยงและประโยชน์ของสินทรัพย์ดิจิทัล ด้านประธานาธิบดีให้คำมั่นที่จะลดการปล่อยมลพิษของสหรัฐจากระดับปี 2005 อย่างน้อยครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 และบรรลุการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายในปี 2050

โดยรายงานกล่าวเพิ่มเติมว่า การปล่อยละเลยเหมืองคริปโต ทั่วโลกนั้นยิ่งใหญ่กว่าการปล่อยมลพิษในแต่ละประเทศ และเทียบเท่ากับการปล่อยมลพิษจากทั่วโลก

ที่มา : cnbc

miningpro-may-768x90