<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

มาตรฐานโทเคน BRC-20 คืออะไร ? เกี่ยวข้องยังไงกับ Bitcoin Blockchain

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

มาตรฐานโทเคน BRC-20 เป็นมาตรฐานโทเคนบนเครือข่าย Bitcoin blockchain ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยนักวิเคราะห์บนเครือข่ายนิรนามชื่อ Domo ในเดือนมีนาคม 2023 โดย BRC-20 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมาตรฐานโทเคน ERC-20 บนเครือข่ายของ Ethereum 

โทเคน BRC-20 ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างและถ่ายโอนโทเคนที่ใช้งานได้โดยใช้โปรโตคอล Ordinals อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่เหมือนกับ ERC-20 เพราะว่าโทเค็น BRC-20 ไม่ได้ใช้สัญญา Smart Contract

BRC-20 ได้มีการใช้การบันทึก Ordinals ของข้อมูล JSON เพื่อปรับใช้ สร้างเหรียญ และถ่ายโอนโทเคนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2023 และยังมีการสร้างโทเคนที่แตกต่างกันอีกจำนวนกว่า 14,200 รายการโดยใช้มาตรฐาน BRC-20 เช่น ORDI ซึ่งเป็นโทเคน BRC-20 ตัวแรก

ทำความรู้จักกับ Ordinals Protocol เบื้องต้น

โปรโตคอล Ordinals ถูกพัฒนาโดย Casey Rodarmor ซึ่งโปรโตคอลได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง Ordinals NFTs บนเครือข่ายของ Bitcoin ได้ โดยจุดมุ่งหมายของทฤษฎี Ordinal คือ การทำให้ satoshi แต่ละ satoshi มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้สามารถติดตาม ถ่ายโอน และบันทึกสิ่งใหม่ ๆ (อย่างความรู้สึกของตัวเอง) สิ่งนี้ทำให้ satoshi หนึ่งแตกต่างจากอีกอันหนึ่ง  

โปรโตคอล Ordinals กำหนดให้ satoshi แต่ละตัวเป็นหมายเลขลำดับ  ซึ่ง satoshi แต่ละ satoshi จะมีหมายเลขตามลำดับที่ขุดได้และสามารถบันทึกข้อมูลด้วย รูปภาพ ข้อความ หรือวิดีโอ ผ่านธุรกรรม Bitcoin โดยการบันทึกอะไรลงไปสามารถมีขนาดได้ถึง 4 MB

ข้อได้เปรียบหลักของการจารึก Ordinals ผ่านโปรโตคอลนี้คือ การบันทึกข้อมูลสำคัญ (เช่น ข้อความและรูปภาพ) ที่ถูกบรรจุอยู่ใน Bitcoin blockchain ซึ่งหลายคนมองว่า Ordinals  ของ Bitcoin มีระดับที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้สูงกว่าบล็อกเชนอื่น ๆ 

ข้อดีของ BRC-20

แม้ว่า BRC-20 จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่กำลังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง จากผู้คนจำนวนมากที่กำลังสำรวจประโยชน์ที่เป็นไปได้ของมาตรฐานโทเคนนี้ :

ด้านความปลอดภัย: โทเคน BRC-20 อยู่ใน Bitcoin blockchain ดังนั้นจึงได้รับความปลอดภัยระดับสูงจากโปรโตคอล Bitcoin นอกจากนั้น Bitcoin ยังใช้กลไกฉันทามติ Proof of Work (PoW) และมีนักขุดจำนวนมากที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ทำให้เป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่ปลอดภัยที่สุด

ความเข้ากันได้: โทเคน BRC-20 เข้ากันได้กับ Bitcoin blockchain ซึ่งทำให้ง่ายต่อการรวมเข้ากับระบบนิเวศของ Bitcoin นอกจากนี้ นักพัฒนา Bitcoin ที่มีอยู่สามารถสร้างและรวมโทเค็น BRC-20 ได้อย่างสะดวก และง่ายดาย

ความสามารถในการใช้งานร่วมกัน: โทเคน BRC-20 สามารถใช้งานร่วมกันได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้สามารถซื้อขาย NFT ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายบนเว็บเทรด  

ข้อเสียของ BRC-20

ระบบนิเวศที่จำกัด: แม้ว่า BRC-20 กำลังได้รับความนิยม แต่ก็เป็นมาตรฐานโทเคนที่ค่อนข้างใหม่ และยังมีระบบนิเวศที่เล็กกว่าของ ERC-20 นั้นหมายความว่ายังมีทรัพยากร นักพัฒนา และเครื่องมือที่ค่อนข้างน้อย สำหรับการสร้างและจัดการโทเค็น BRC-20

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสูงที่อาจเกิดขึ้น: เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมโทเค็น BRC-20 ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมของ Bitcoin จึงเพิ่มขึ้นพร้อมกับการเติบโตของธุรกรรม BRC-20

สรุป

โทเคน BRC-20 ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และต้องใช้เวลาอีกหลายระยะเพื่อเปิดเผยผลกระทบที่มีต่อ bitcoin blockchain และสถานการณ์ในช่วงทดลองนี้ยังเหลือพื้นที่ว่างสำหรับการออกแบบใหม่ ๆ และการปรับปรุงคุณสมบัติของ BRC-20 ที่กำลังจะเปิดตัวตามมาในอนาคต เช่น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของ BRC-20 ได้พัฒนามาตรฐานโทเคนใหม่ของ Bitcoin ที่ชื่อ ORC-20 เพื่อเพิ่มความสามารถของ BRC-20

โทเค็น BRC-20 แสดงให้เห็นว่า Bitcoin กำลังคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากจุดประสงค์ดั้งเดิมในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน พวกมันกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพ รวมถึง bitcoin กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตระยะยาวของ Bitcoin blockchain

ที่มา : crypto.com