<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

อดีต รมว.คลังสหรัฐฯ เผย ! รัฐบาลสหรัฐ ฯ​ บิดเบือนความจริง “ภาวะเงินเฟ้อแย่กว่าที่คิด”

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Lawrence Summer อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกมากล่าวว่า หากใช้วิธีการดั้งเดิมในการติดตามสภาวะเงินเฟ้อ เราอาจจะได้เห็นตัวเลขจริง ๆ ของสถานการณ์ปัจจุบันที่ชาวอเมริกันกำลังประสบอยู่

Summer ได้มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์งานวิจัย เรื่อง ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยสูงต่อผู้บริโภคชาวอเมริกัน ซึ่งภายในการวิจัยนี้ได้นำระบบแนวคิดคำนวนอัตราเงินเฟ้อของ Arthur Okun มาใช้งานซึ่งเป็นระบบที่มีมาตั้งแต่ก่อนปี 1983 ที่หลังจากนั้นจะถูกแทนที่ด้วยตัววัด Consumer price Index (CPI) ที่ตัวของ Summer กล่าวอ้างว่าขาดความแม่นยำ

จากการวิจัยด้วยวิธีนี้พบว่าค่า CPI ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้แถลงนั้นไม่ตรงกับวิธีคิดนี้เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างจากเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ค่า CPI พุ่งสูงถึง 18% ในขณะที่รัฐบาลอ้างว่ามีเพียงแค่ 4.1 % แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังปกปิดความจริงให้กับประชาชนอยู่ และสถานการณ์เงินเฟ้อนั้นรุนแรงกว่าที่คิด

ในสถานการณ์ปัจจุบันชาวอเมริกันกำลังประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ ค่าเช่า ค่าครองชีพที่แพงยิ่งขึ้น สวนทางกับรายงานของรัฐบาล โดย Summer ยังได้กล่าวอีกว่า ค่าใช้จ่ายในการชำระดอกเบี้ยส่วนบุคคลที่ไม่ได้ถูกคำนวนเข้าไปยังระบบ CPI ของรัฐบาลได้เพิ่มขึ้นสูงกว่า 50% ในปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามหากภาวะเงินเฟ้อยังคงทวีความรุนแรงตามที่ Summers ได้กล่าวอ้างทางรัฐบาลสหรัฐฯ คงต้องกลับไปคิดทบทวนอีกครั้งว่าควรจะลดอัตรดอกเบี้ยหรือไม่ ส่งผลให้ข่าวดีที่ใครหลายคนรอคอยอาจต้องหยุดชะงักไปอย่างไม่มีกำหนด

ที่มา : dailyhodl