<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ผู้ออกกฎหมายมาเลเซียออกมาประกาศเตือนเรื่องการลงทุน ICO

ผู้ออกกฎหมายด้านการเงินในประเทศมาเลเซียได้ประกาศออกสู่สาธารณะเกี่ยวกับการลงทุนด้าน Initial Coin Offering ( ICO) ว่าให้นักลงทุนระวังเกี่ยวกับการลงทุนประเภทนี้

โดยอ้างอิงจากการประกาศดังกล่าวนั้น ทาง Securities Commission (SC) แห่งประเทศมาเลเซียได้ ‘เตือน’ นักลงทุนเกี่ยวกับความเสี่ยงของ ‘สกุลเงินดิจิตอลที่มีลักษณะนำออกมาวางขายผ่านรูปแบบการระดมทุน’ โดยทาง SC นั้นได้มีการพูดถึง Bitcoin และ Ethereum ว่าเป็นสกุลเงินดิจิตอลสองตัวที่ถูกใช้โดยนักลงทุนในการเปิดขาย ICO ด้วย

ทางผู้ออกกฎหมายในมาเลเซียยังเสริมอีกว่า ICO บางตัวนั้นอาจจะไม่ถูกกฎหมาย และอาจทำให้นักลงทุนบางคน “เสี่ยงต่อการถูกตุ้มตุ๋น, การฟอกเงินและการระดมทุนให้กับผู้ก่อการร้าย” รวมถึงความเสี่ยงทางด้านความผันผวนของตลาดที่ และการขาดสภาพคล่อง

การประกาศดังกล่าวนี้ยังเรียกร้องให้นักลงทุนที่อยากจะลงทุน “มีความเข้าใจครบทั้งหมด” เกี่ยวกับฟีเจอร์ และระบบการขาย ICO ว่าทำกันอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อโดยง่าย

โดยส่วนหนึ่งในการประกาศเขียนว่า

“นักลงทุนที่ต้องการจะลงทุนใน ICO นั้น ควรที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการระดมทุนดังกล่าว”

ที่น่าสนใจคือ ในรายงานยังมีการหยิบยกคำเตือนของผู้ออกกฎหมายของรัฐบาลอื่นๆทั่วโลกเกี่ยวกับ ICO อีกด้วย

ก่อนหน้านี้ก็มีรัฐบาลจีนที่ออกมาประกาศแบนการลงทุน ICO ที่ถือเป็นครั้งแรกของโลก แม้ว่าภายหลังจะมีรายงานว่าการแบนดังกล่าวถือเป็นแค่ชั่วคราวและอาจจะมีการสร้างระบบใบอนุญาตด้านกฎหมายออกมารองรับในอนาคต

และยังมีรัฐบาลฮ่องกงและรัสเซียที่มีการออกมาเคลื่อนไหวในแนวเดียวกันกับของผู้ออกกฎหมายในประเทศมาเลเซียอีกด้วย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น