<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

แอปแชทที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้วางแผนพัฒนา Blockchain และระดมทุน ICO

บริษัท Kakao หรือเจ้าของแอปฯ KakaoTalk ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านการส่งข้อความที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ มีเป้าหมายที่จะจัดตั้งบริษัทลูกที่มุ่งเน้นไปยังเทคโนโลยี Blockchain สอดคล้องกับการเปิดระดมทุน ICO ของ Kakao เองด้วย

โดยชื่อที่ยังไม่เป็นทางการอาจมีชื่อว่า “Kakao Blockchain” ซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยที่จะเพ่งเล็งไปยังการพัฒนาเทคโนโลยี Blockchain และถึงแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่าแผนธุรกิจจะออกมาอย่างไร แต่ทางบริษัท Kakao ก็กำลังวางแผนที่จะประกาศ Roadmap ในการแถลงข่าวในวันที่ 20 มีนาคมนี้ อ้างอิงจากเว็บ Huffington Post

อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เกาหลีนาม MT ทางบริษัท KaKao จะเปิดตัวแพลตฟอร์ม Blockchain และเหรียญ Crypto ของตัวเองนาม “KaKao Coin” โดยผ่านการระดมทุน ICO ทาง KaKao เองกำลังมองไปที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงในเรื่องของขอบเขตอำนาจเรื่องกฏหมายเกี่ยวกับ Cryptocurrency โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเปิดระดมทุน ICO เนื่องจากจากเปิดระดมทุน ICO ยังผิดกฏหมายในในประเทศเกาหลีใต้

นอกจากนี้ทาง KaKao ยังวางแผนที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ Token การบริการและแอปฯ ต่าง ๆ เช่น Kakao Driver, Kakao Games และ KakaoTalk เพื่อเอาไว้ทดแทนเงินสดได้เลย ผู้ใช้งานแอปฯ ของ KaKao เช่น KakaoTalk และ KakaoPay ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่คอยบริการการชำระเงินผ่านมือถือของบริษัท จะสามารถใช้ Kakao Coin เหมือนเป็นเงินสดในการชำระเงินภายในแอปฯ โดยสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาต่ำถ้าชำระด้วยเงิน Crypto

จากรายงานของ KaKao ได้วางแผนที่จะทำการเปิดระดมทุน ICO ให้ได้ยอดถึง 850 ล้านดอลลาร์เหมือนกับการระดมทุนของแอปฯ แชทที่โด่งดังอย่าง Telegram ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และทาง SEC ก็เปิดเผยว่า การ Pre-Sale ที่ผ่านมานั้นมีเพียงนักลงทุนเพียง 81 รายเท่านั้น และข่าวลือที่จะเปิด Pre-Sale ครั้งที่สองนั้น อาจจะดันให้การระดมทุน ICO ของ Telegram ไปไกลกว่าพันล้านดอลลาร์