<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

นักวิเคราะห์จาก Greyscale กล่าว ราคา Bitcoin ที่ 10,400 ดอลลาร์นั้นยังคงมากเกินไป อาจร่วงลงอีก

แม้ราคา Bitcoin จะยังไม่มีแนวโน้มขาขึ้น แต่มันก็ดีกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มันร่วงไปที่ระดับราคา 9,500 ดอลลาร์ ในตอนนี้ Bitcoin มีราคาอยู่ที่ 10,405 ดอลลาร์ อ้างอิงจาก CoinMarketcap

ผู้เชี่ยวชาญกล่าว Bitcoin ยังคงมีมูลค่ามากเกินอยู่

แม้ราคา Bitcoin จะร่วงไปแถว 9,500 ดอลลาร์ แต่นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนนาย Timothy Peterson ได้โพสต์ทวิตเตอร์โมเดลราคา Bitcoin ของ Grayscale’s Bitcoin Trust shares (GBTC) ซึ่งเผยว่า Bitcoin ที่เทรดกันยังคงสูงกว่าราคาที่แท้จริงของมัน 


จากการวิเคราะห์ของนาย Peterson ตั้งแต่ต้นปีมีการเทรด GBTC สูงกว่าราคาที่แท้จริงของ Bitcoin เขาเห็นว่าราคา Bitcoin ตอนนี้มันมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นและควรที่จะเทรดกันอยู่ที่ 8,000 – 10,000 ดอลลาร์


มันก็ตรงกับนักวิเคราะห์ท่านอื่น ๆ ที่มองว่า Bitcoin จะกลับไปเทรดกันอยู่ที่ 8,000 ดอลลาร์ อ้างอิงจาก Financial Survivalism เผยว่า Bitcoin นั้นจะร่วงลงไปที่ระดับราคา 8,775 ดอลลาร์ เข้าสู่โซนตลาดขาลง และจากนั้นราคา Bitcoin จะเกิด “death cross” ในระยะเวลาสั้น ๆ แสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin ในวันต่อ ๆ ไปจะค่อย ๆ วิ่งลงต่ำ

เขายังกล่าวอีกด้วยว่าเมื่อแรงซื้อลดลงและแรงขายมากยิ่งขึ้น ราคา Bitcoin จะร่วงลงไปอีกในไม่กี่สัปดาห์สร้างจุด bottom ในช่องราคาระยะสั้น

ที่มา newsbtc.com