<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

หน่วยงานรัฐบาลของยุโรปกำลังเรียกร้องให้แบนการขุด Bitcoin

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

Erik Thedéen รองประธานหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหภาพยุโรป (ESMA) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการขุด Bitcoin

ในการให้สัมภาษณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้กับทาง Financial Times Erik กล่าวว่าการขุด Bitcoin (BTC) ได้กลายเป็น “ปัญหาระดับชาติ” และเตือนว่า cryptocurrency อาจมีความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

“เราจำเป็นต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนอุตสาหกรรมคริปโตไปสู่เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

bitazza-may-768x90

Melanion Capital บริษัทด้านการลงทุนทางเลือกในเมือง Paris ได้กล่าวถึงการเรียกร้องให้มีการห้ามการขุด Bitcoin เพิ่มมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2021 โดยเรียกการขุดนี้ว่า “เป็นความผิดพลาด”

โดยทางบริษัทได้กล่าวเพิ่มอีกว่าเนื่องจากด้วยลักษณะการกระจายอำนาจของ Bitcoin จึงทำให้ไม่มีกลุ่มที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตัวพวกเขาเองซึ่ง “ไม่ควรถือเป็นโอกาสในการใช้มาตรการที่ทำให้อุตสาหกรรมนั้นผิดกฎหมายเนื่องจากการขาดอำนาจในการป้องกัน”

การใช้พลังงานของเครือข่าย Bitcoin เป็นหนึ่งในหัวข้อที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดในปี 2021 ซึ่ง Elon Musk, Jack Dorsey และ Michael Saylor ก็มีความเห็นชอบในการโต้วาทีหลายครั้งส่วนทางฝั่ง Tesla ก็ยกเลิกตัวเลือกช่องทางการชำระเงินด้วย Bitcoin โดยอ้างถึงการใช้พลังงานของเครือข่าย Bitcoin 

อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์ส่วนใหญ่นั้นคิดต่างจาก Erik จนถึงขณะนี้ไม่มีปัญหาเรื่องการใช้พลังงานสะอาด Elon อ้างว่าหาก 50% ของพลังงานของเครือข่าย Bitcoin มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน Tesla เองจะทำการพิจารณาในการรับชำระด้วย Bitcoin ใหม่อีกครั้ง

การแบนการขุด Bitcoin ในจีนช่วงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วส่งผลดีต่อระบบนิเวศของ Bitcoin เนื่องจากไม่เพียงแต่ทำให้อุตสาหกรรมการขุด Bitcoin แบบ centralized สลายหายไปเท่านั้นแต่ยังช่วยในการนำไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนอีกด้วย ตามรายงานไตรมาสที่ 3 ของ Bitcoin Mining Council การใช้พลังงานหมุนเวียนของเครือข่าย Bitcoin นั้นสูงถึง 58% ภายในไตรมาสที่สามของปี 2021

miningpro-may-768x90