<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

bitkub-2022-769x90

Bill Gates เตือนลงทุน Bitcoin ให้ระวังหากไม่รวยเท่า Elon musk

bitkub-2022-768x90

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในขณะที่หลายคนรวมถึง คนดังและคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างก็ลงทุนในการเทรด Bitcoin แต่ดูเหมือนว่า Bill Gates จะไม่ใช่หนึ่งในนั้น

ในเช้าวันนี้ บัญชีทวิตเตอร์ Watcher.Guru ได้ทวีตข้อความว่า “Bill Gates เตือนให้นักลงทุน Bitcoin ทุกคนจงระวังตัวไว้ หากมีเงินน้อยกว่า Elon Musk”

miningpro-may-768x90