<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>
bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250

สหพันธรัฐเซนต์คริสโตเฟอร์แอนด์เนวิส ประกาศใช้งาน Bitcoin Cash ในปี 2023

bitkub-2022-769x90
bitkub-2022-300x250
ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

นาย Terrance Drew นายกรัฐมนตรีของสหพันธรัฐเซนต์คริสโตเฟอร์และเนวิส ประกาศว่ามีแผนที่จะนำ Bitcoin Cash มาใช้และมีการขุดมันในประเทศ

ในระหว่างการประชุม BCH ที่เซนต์คริสโตเฟอร์และเนวิส นายกรัฐมนตรีนาย Terrance Drew ได้ประกาศว่า Bitcoin Cash จะสามารถนำมาชำระหนี้ได้ตามกฏหมายในประเทศภายในเดือนมีนาคม 2023

bitazza-may-300x250
bitazza-may-768x90

เขาเสริมว่าประเทศจะส่งเสริมการขุด Bitcoin Cash และยินดีที่จะก้าวเข้าสู่โลกของ Cryptocurrency

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความนิยมและการยอมรับ Cryptocurrency ที่เพิ่มขึ้น โดยเห็นได้จากการที่สาธารณรัฐอัฟริกากลางอนุญาติให้ใช้ Bitcoin ในการชำระหนี้ได้ตามกฏหมายในเดือนเมษายน

การประกาศดังกล่าวนำไปสู่ประเด็นที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับเหตุผลที่ประเทศนี้เลือกใช้ Bitcoin Cash แทน Bitcoin

โดยผู้ที่สนับสนุนนโยบายดังกล่าวได้มีการสร้างเว็บไซต์ WhyBitcoinCash ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่สงสัยว่าทำไมถึงเลือกใช้ Bitcoin Cash

Source: CryptoSlate