<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เกาหลีใต้เปลี่ยนองค์กรอาชญากรรมคริปโตให้เป็นหน่วงงานถาวร หลังจำนวนคดีเพิ่มขึ้นกว่า 49%!

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ดูเหมือนว่าในตอนนี้ประเทศเกาหลีใต้กำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้ามาควบคุมอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะทางด้านกฎระเบียบมากขึ้น หลังเตรียมเปลี่ยนหน่วยอาชญากรรมคริปโตเคอร์เรนซี เป็นหน่วยงานถาวร ตามรายงานจากสื่อท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 28 เมษายนที่ผ่านมาสื่อ Segye Ilbo ได้ออกมารายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของเกาหลีใต้และกระทรวงมหาดไทยและความมั่งคงได้ออกมาเปิดเผยถึงการตัดสินใจเปลี่ยนหน่วยสืบสวนอาชญากรรมทรัพย์สินเสมือน ให้เป็นหน่วยงานอย่างเป็นทางการภายในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้

หน่วยสืบสวนอาชญากรรมสินทรัพย์เสมือนเป็นหน่วยงานชั่วคราวที่ได้ก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม 2023 โดยเป็นหน่วยงานแรกของเกาหลีใต้ที่มุ่งเน้นเรื่องการก่ออาชญากรรมในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะ ที่ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 คนจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและภาษีอีก 7 แห่ง

อย่างไรก็ตามหน่วงงานอาชญากรรมคริปโตเคอร์เรนซีเป็นองค์กรชั่วคราวภายใต้สำนักงานอัยการเขตทางใต้ของกรุงโซล ที่สามารถถูกเพิกถอนออกจากระบบราชการได้เมื่อหมดหน้าที่แล้ว ทว่าในรายงานได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังเตรียมที่จะแต่งตั้งอัยการใหม่ และจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นอีกด้วย

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้หันในจริงจังกับคริปโตเคอร์เรนซีมากขึ้นนั้น เกิดมาจากปัญหาจำนวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องคริปโตที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยตามรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ของ Financial Intelligence Unit เผยว่าในปี 2023 ที่ผ่านมา มีรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากถึง 16,076 รายการ ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 49% จากปี 2022

นอกจากนี้ เกาหลีใต้กำลังเตรียมเปิดตัวกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลที่จะครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก โดยมีเป้าหมายที่จะปกป้องนักลงทุนจากความผันผวนของสินทรัพย์ดิจิทัล ตามคำแถลงของคณะกรรมการบริการทางการเงิน (FSC)

ที่มา: CoinEdition