<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชันกำลังทดสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานผ่านระบบ Blockchain

รายงานจาก Microgrid Knowledge เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมารายงานว่าบริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BCP) กำลังทดสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานผ่าน Blockchain และ Microgrid

ซื้อขายพลังงานผ่าน Blockchain

ทางบางจากกำลังทดสอบแพลตฟอร์มใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าที่ติดกับสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ กล่าวอีกนัยหนึ่งแพลตฟอร์มการสร้างและกระจายแบบ Microgrid จะรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าขั้นพื้นฐานของสถานีบริการน้ำมันของบางจาก

Green Community Energy Management System (GEMS) หรือ สถานีบริการน้ำมันที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียว “โดยใช้ระบบทดลอง sandbox” ที่ทำงานบน Ethereum มีรายงานว่าบางจาก มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูว่า GEMS สามารถนำไปใช้กับเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศได้หรือไม่

“บางจากต้องการให้พนักงานของพวกเขาได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการใช้งานระบบ Microgrid รวมถึงความรู้ในการดำเนินงานของ Microgrid ในฐานะการทำธุรกิจ หรือว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงของระบบการจัดเก็บพลังงานและพวกเขาต้องเพรียบพร้อมในการใช้งานระบบนี้”

Microgrid Knowledge ระบุว่าระบบใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ใช้ GEMS ประหยัดค่าไฟฟ้าและลดมลภาวะซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครในเวลาเดียวกัน

รัฐบาลไทยมีบทบาทมากในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบ Decentralized และคริปโต เพราะในเดือนมกราคมที่ผ่านมาศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ได้พัฒนาโซลูชัน Blockchain สำหรับการลงคะแนนแบบ E-Voting และ NECTEC ยังกล่าวอีกว่าถ้าเทคโนโลยี 5G มาแล้วนั้นคะแนนทั้งหมดจะถูกนำมาเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีนี้

ในเดือนกุมภาพันธ์ก.ล.ต. ไทยไฟเขียว กฎหมาย “โทเค็นหลักทรัพย์” เพื่อการออกและซื้อขายได้ภายในประเทศเร็ว ๆ นี้