<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

รายงานเผยนักขุด Bitcoin กำลังเริ่มเคลื่อนย้ายเหรียญเพื่อนำมาขายประทังชีวิตมากขึ้นแล้ว

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ก่อนหน้านี้ชุมชนชาวคริปโตได้ออกมาเฉลิมฉลองการ halving ของ Bitcoin ที่ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากสำหรับอุตสาหกรรม Bitcoin เลยก็ว่าได้ ทว่าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวดูเหมือนว่าจะทำให้คนบางกลุ่มต้องได้รับผลกระทบไปอย่างรุนแรง ซึ่งคนกลุ่มนั้นก็คือนักขุด Bitcoin นั่นเอง เนื่องจากว่าการลดจำนวนการเกิดเหรียญใหม่ต่อบล็อกลงจาก 12.5 BTC เหลือแค่ 6.25 BTC นั่นหมายความว่ารายได้ของนักขุดเหล่านั้นจะต้องลดลงครึ่งหนึ่ง ในขณะที่ราคาของมันนั้นไม่เพิ่มขึ้น และแม้ว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมที่จะถูกจ่ายให้นักขุดหลังการ halving จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย แต่นั่นก็ไม่เพียงพอต่อการประทังชีวิตของนักขุดเหล่านั้นอยู่ดี

วิธีในการเอาตัวรอดของพวกเขาก็คือการการเริ่มเอา Bitcoin ที่พวกเขาขุดออกมาได้และสะสมไว้มาขาย โดยอ้างอิงจากรายงานล่าสุดของ Arcane Researchนั้น ในตอนนี้นักขุด Bitcoin เป็นจำนวนมากเริ่มที่จะหันมาเคลื่อนย้าย Bitcoin มากกว่าที่พวกเขาขุดขึ้นมาแล้ว

สิ่งที่สามารถอธิบายได้ถึงการที่นักขุดเหล่านั้นสามารถเคลื่อนย้ายเหรียญ BTC ได้มากกว่าจำนวนที่พวกเขาขุดขึ้นมาได้ก็คือการที่พวกเขาทำการเคลื่อนย้ายจำนวนที่เคยขุดมาและสะสมไว้ก่อนหน้านี้ โดยเครื่องมือตัวชี้วัดที่มีชื่อว่า Miner’s Rolling Inventory [MRI] จะถูกใช้เพื่อตรวจจับความแตกต่างระหว่าง Bitcoin ที่นักขุดสามารถขุดมาได้ และ Bitcoin ที่พวกเขาทำการเคลื่อนย้าย โดยหากจะให้สรุปง่าย ๆ ก็คือมันคือจำนวน Bitcoin ที่นักขุดนั้นทำการขายนั่นเอง

หากลองสังเกตกราฟด้านบนนั้นจะเห็นว่าค่า MRI นั้นได้เพิ่มสูงขึ้นกว่า 100% แล้ว ซึ่งสวนทางกับตอนช่วงปลายเดือนมีนาคมจนมาถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยตัวเลขที่ต่ำกว่า 100% นั้นหมายถึงการที่จำนวน Bitcoin ที่พวกเขาสะสมไว้มีจำนวนมากขึ้น เมื่อนักขุดเหล่านั้นเคลื่อนย้ายเหรียญน้อยกว่าที่พวกเขาสามารถขุดขึ้นมาได้

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการ halving แล้วนั้น ค่า MRI ก็ได้พุ่งขึ้นเหนือ 100% แปลว่าพวกเขาไม่ได้เคลื่อนย้ายแค่เฉพาะ BTC ที่ถูกขุดออกมาได้ แต่รวมถึง BTC ที่ถูกเก็บไว้ก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกัน

ก่อนการ halving นั้นนักขุดไม่สามารถที่จะรองรับต้นทุนในการขุดของพวกเขาได้ และในตอนนี้ดูเหมือนว่าค่า MRI ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่านักขุดเหล่านั้นกำลังเริ่มนำเอา Bitcoin ที่เก็บเอาไว้ออกมาขายเพื่อประทังชีวิต

โดยอ้างอิงจากเว็บ Blockchain.com นั้น ได้มีการเผยกราฟรายได้ของนักขุดโดยรวมที่ก่อนหน้านี้จะวิ่งสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งล่าสุดตอนต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารายได้โดยรวมของพวกเขานั้นก็ลดลงเหลืออยู่ที่ราว ๆ 9.764 ล้านดอลลาร์เท่านั้น

เมื่อการ halving เกิดขึ้น ส่งผลทำให้รายได้ของนักขุดลดลง นั่นหมายถึงนักขุดจำนวนมากจะเริ่มถอดใจและถอดปลั๊กเพื่อออกจากวงการการขุดไป เมื่อนั้นค่า difficulty หรือค่าความยากก็จะลดลง ส่งผลทำให้เหลืออยู่นักขุดที่มีสายป่านยาวพอเท่านั้นที่จะยังสามารถอยู่รอดได้