<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เผย Tech Roadmap ของ BNB Chain ในปี 2023

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

ในฐานะที่เป็นบล็อกเชน L1 ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด BNB Chain มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเพื่อให้ได้รับการยอมรับในวงกว้างมาโดยเสมอ

BNB Chain ตั้งมั่นในการพัฒนาความสามารถด้านการปรับขนาด (Scalability) เป็นแผนงานในระยะยาวของปี 2023 โดยจะทำงานร่วมกับชุมชน Ethereum เพื่อร่วมกันเพื่อสร้าง Client ที่รองรับ EVM ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับ BSC

ทั้งนี้ BNB Chain จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ZKP และ Optimistic Rollups และ modular blockchains เพื่อจัดหาโซลูชันที่ถูกกว่า ปรับขนาดได้ และมีความปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชันแบบ decentralized ซึ่งกำหนดเป้าหมายผู้ใช้หลายล้านคน

ในปี 2023 BNB Chain จะมุ่งเน้นไปที่การใช้วิธีการเชิงปฏิบัติมากขึ้น โดยในปีนี้ BNB Chain จะเปิดตัวเครือข่าย Storage network รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “BNB Greenfield” เพื่อแก้ปัญหาการครอบครองข้อมูลและส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เช่น ตลาดข้อมูลส่วนบุคคล การแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) และการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัล เป็นต้น

BNB Chain จะยังคงปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเปิดตัวโซลูชัน cross-chain ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยจะเสริมความปลอดภัยผ่าน AvengerDAO 2.0 และสร้างกระเป๋าเงิน smart wallets ผ่าน MPC และ Account Abstract ร่วมกับพันธมิตรในชุมชน

BNB Chain จะยังคงเพิ่มความ Decentralized อย่างต่อเนื่องด้วยการเพิ่ม Validator จาก 40 เป็น 100 Node โดยการพัฒนานี้จะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่ BNB Chain ให้สัญญาว่าจะไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน โดยต่อไปนี้คือแผนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ BNB Chain ในปี 2023 นี้

ความสามารถในการปรับขนาด (Scalability)

 • เพิ่มขีดจำกัดค่าแก๊สบล็อกเชน BSC ที่ 300M (5K TPS)
 • Node Client ที่ใช้ Rust based
 • Parallel EVM 3.0
 • State-offload เพื่อลดการปล่อยข้อมูล

โซลูชัน Multi-chain แบบ Decentralized ของ Data Economy

 • ยกเลิก ZKP ที่ใช้ L2 สำหรับแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้จำนวนมาก (ยกเว้น zkEVM) 
 • L2 (เทียบเท่า EVM) ที่มีความหลากหลายสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการสร้างโทเค็นและแพลตฟอร์มแบบเปิดสำหรับระบบนิเวศของตนเอง
 • รองรับ EIP 4844

ความปลอดภัย

 • AvengerDAO 2.0
 • ระบบความปลอดภัยแบบ Cross Chain

การเพิ่มความ Decentralized

 • โมเดล Validator Reward แบบใหม่ (การขุดที่มีความสมดุล)
 • ระบบตรวจสอบชื่อเสียงของ Validator
 • เปิดตัว Incentive Model สำหรับ Beacon Chain Validators
 • เพิ่ม Validator ของ BSC/BC ทั้งหมดเป็น 150 Node โดย Validator ที่ใช้งานอยู่จาก 29(BSC) จะมีการเพิ่ม 11(BC) และมีเป้าหมายอยู่ที่ 100

การเพิ่มการยอมรับของ BNB

 • บัญชี Abstraction โดยสามารถเข้าสู่ระบบผ่านโซเชียลแบบไร้ค่าธรรมเนียม
 • โซลูชันข้อมูลส่วนตัว (Identity)
 • แอพพลิเคชันแบบไฮบริด
 • layer การสื่อสาร (Communication layer)
 • โครงสร้างพื้นฐานการเล่นเกม (Gaming Infra)

สุดท้ายนี้ Binance เชื่อว่าการอัปเกรดทั้งหมดข้างต้นและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในปีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้ Web3 นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น

ที่มา: bnbchain