<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ยุโรปเดินหน้าร่างกฎหมายควบคุม AI ก้าวสำคัญสำหรับการพัฒนา AI

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

สมาชิกของรัฐสภายุโรป (MEPs) และสภาได้บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับกฎหมาย AI

กฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อปูทางสำหรับการใช้ AI ในยุโรปที่มีปลอดภัย มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันก็ยังมีสิทธิขั้นพื้นฐาน ประชาธิปไตย และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

กฎระเบียบ AI ได้มองหาสมดุลที่มีความละเอียดอ่อน

ในแถลงการณ์ล่าสุดระบุว่า ข้อตกลงดังกล่าวบ่งบอกถึงสมดุลที่มีความละเอียดอ่อน โดยเป็นการปรับสมดุลระหว่างการส่งเสริมด้านนวัตกรรมและการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก AI

กฎระเบียบได้กล่าวถึงการใช้งาน AI ที่เกี่ยวข้องหลายประกอบ รวมถึงการห้ามการจัดหมวดหมู่ในเรื่องที่ละเอียดอ่อน เช่น ความเชื่อทางการเมืองหรือศาสนา

นอกจากนี้ กฎหมายยังไม่อนุญาตให้คัดลอกภาพใบหน้าจากอินเทอร์เน็ตหรือภาพจากกล้องวงจรปิดโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อสร้างฐานข้อมูลการจดจำใบหน้า

กฎหมายดังกล่าวได้ตระหนักถึงภัยคุกคามต่อสิทธิและประชาธิปไตยของพลเมือง จึงห้ามมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและสถาบันการศึกษาด้วย

นอกจากนี้ยังห้ามใช้ AI ในการให้คะแนนทางสังคมตามพฤติกรรมหรือลักษณะส่วนบุคคล และใช้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ ในขณะเดียวกันก็ไม่อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากความอ่อนไหวด้านอายุ ความพิการ และสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ

กฎระเบียบสำหรับ AI ที่มีความเสี่ยงสูง

สำหรับระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นระบบ AI ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย สิทธิขั้นพื้นฐาน และหลักนิติธรรม กฎหมายดังกล่าวได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติไว้ชัดเจน

โดยผู้บริโภคมีสิทธิในการร้องเรียนระบบ AI ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของตน

เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจขนาดเล็ก ข้อตกลงดังกล่าวจะถูกดูแลโดยหน่วยงานด้านกฎระเบียบระดับประเทศ

การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวอาจส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับจำนวนมาก

ตามรายงานระบุว่า ค่าปรับอาจมีตั้งแต่ 7.5 – 35 ล้านยูโร ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการละเมิดและขนาดของบริษัท

ขณะนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวต้องให้ทั้งรัฐสภาและคณะมนตรีเห็นชอบอย่างเป็นทางการเพื่อให้กลายเป็นกฎหมายของสหภาพยุโรป ซึ่งนี่เป็นก้าวสำคัญในการกำหนดแนวทางการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบในระดับโลก
Source: BeinCrypto