<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

วิเคราะห์ราคา Bitcoin ประจำสัปดาห์: วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2562

ทความวิเคราะห์ราคารายสัปดาห์นี้เป็นของ Bitman ซึ่งเป็น Partner กับสยามบล็อกเชน สำหรับงานวิเคราะห์ราคารายวันสามารถกดดูที่เพจของ Bitman ได้ที่นี่

ราคาของ Bitcoin ปรับตัวลงอีกครั้งหลังจากพักตัวมาสองสัปดาห์
โดยปัจจุบัน Bitcoin มี Market cap. อยู่ที่ประมาณ 60,950,446,118 ดอลลาร์ และ มูลค่ารวมของตลาด Cryptocurrency อยู่ที่ประมาณ 114,609,096,587 ดอลลาร์
ซึ่งตัวเลขมูลค่ารวมของตลาด และ มูลรวมของ Bitcoin ได้ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว
โดยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ได้มีข่าวที่หลากหลายในวงการคริปโตเกิดขึ้นมากมาย เช่น

Time Frame 1D

หลังจากที่ราคาได้ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 3,215 ดอลลาร์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2018 ราคาก็ได้มีการรีบาวน์กลับขึ้นมา โดยมีสัดส่วนการรีบาวน์อยู่ที่ 78.6 Fib retracement ซึ่งเป็นสัดส่วนการรีบาวน์ขึ้นมาที่ค่อนข้างสูงซึ่งบ่งบอกว่า ราคามีโอกาสที่จะ Sideway เพื่อปรับฐานและกลับขึ้นไปต่อ มากกว่าที่จะกลับลงไปทำจุดต่ำสุด
แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ราคารีบาวน์ขึ้นไปจากจุดต่ำสุดและทำ swing high ไว้ที่ 4,384 ดอลลาร์ ราคาก็เริ่มมีการปรับตัวลงมาอีกครั้ง แต่การปรับตัวลงมาจากจุด swing high จนถึงปัจจุบัน มีสัดส่วนการปรับตัวลงมาอยู่ที่ 78.6 Fib retracement ซึ่งบ่งบอกว่า โอกาสที่ราคาจะกลับขึ้นไปทำ New high นั้น มีน้อยลง และมีโอกาสที่จะ Sideway และปรับตัวลงไปต่อมากว่า

จากข้อมูลข้างต้นเราจะเห็นว่าสัดส่วน ในการปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุด และสัดส่วนในการปรับตัวลงมาจากการทำ swing high นั้นให้สัญญาณที่ขัดแย้งกัน
ดังนั้นจากภาพรวมในระยะกลางจึงมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาทดสอบจุดต่ำสุดอีกครั้ง และมีโอกาาสที่จะ Sideway อยู่ระหว่าง 4,384 – 3,215 โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 3,700 ดอลลาร์ และมีแนวต้านร่วมจากเส้น EMA55 อยู่ที่ 3,875 โดยประมาณ หากราคาสามารถเบรคกรอบ Sideway ขึ้นไปได้ก็จะถือเป็นการปรับฐานและเปลี่ยนแนวโน้มในระยะกลาง แต่ถ้าเบรคลงไปต่ำกว่ากรอบ Sideway ก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อตามแนวโน้มเดิมในระยะยาวและทำจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้ง

Time Frame 4H

หลังจากที่ราคาเบรคลงมาต่ำกว่ากรอบ Sideway ที่ 4,200 – 3,700 ดอลลาร์ ก็ได้มีการพักตัวและเกิดกรอบสามเหลี่ยมแบบ Descending triangle ซึ่งบ่งบอกถึงสัญญาณ Bearish และในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาก็ได้เบรคลงมาต่ำกว่ากรอบสามเหลี่ยมซึ่งถือเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณ Bearish บ่งบอกว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อตามแนวโน้มเดิม นอกจากนี้หลังจากที่เบรคลงมาต่ำกว่ากรอบสามเหลี่ยม ก็เกิดกรอบ Ascending Channel ซึ่งบ่งบอกถึงการปรับตัวลงไปในแนวโน้มขาลงโดยมีแนวต้านของกรอบอยู่ที่ 3,513 ดอลลาร์ โดยประมาณ นอกจากนี้ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ทั้งสามเส้น บ่งบอกว่าโมเมนตัมขอราคานั้นยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนในระยะสั้น

Time Frame 1W

หลังจากการพยายามกลับตัวขึ้นไปในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ไม่เป็นผล โดยแท่งเทียนในข่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นปิดแท่งในรูปแบบของ Doji ซึ่งบ่งบอกถึงความอ่อนแรงของราคา ในสัปดาห์นี้ราคาก็เริ่มที่จะปรับตัวลงไปต่อตามแนวโน้มเดิมอีกครั้ง และมีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปทดสอบจุดต่ำสุดได้ในสัปดาห์ถัดไป

Indicator Signal Time Frame 4H

เกิดสัญญาณ Bearish Divergence ในระยะสั้นจาก MACD บ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวลงไปต่อในเร็วๆนี้ ส่วนทางด้านของ RSI โมเมนตัมของราคาเริ่มกลับลงไปใน Bearish zone อีกครั้ง ส่วน Volume เริ่มลดลงอีกครั้งหลังจากที่มีแรงซื้อเข้ามาก่อนหน้า

ส่วนสัญญาณจาก Indicator ใน TF ระยะกลางและระยะยาว ยังคงแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมในฝั่ง Bearish มากกว่า

ความเดิมสัปดาห์ที่แล้ว

จากการคาดการณ์สัปดาห์ที่แล้ว โอกาสในการกลับตัวขึ้นไปนั้นยังคงไม่มีสัญญาณใดๆให้เห็น และแนวต้านของราคาได้ขยับลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,670 ดอลลาร์ อิงจาก มุมมองขาลง
ในระยะสั้นยังคงมีแนวรับของกรอบสามเหลี่ยมใน TF 4H อยู่ที่ประมาณ 3,570 ดอลลาร์ ซึ่งหากเบรคลงไป จะทำให้มีโอกาสที่จะลงไปทดสอบแนวรับที่เป็นจุดต่ำสุดของช่วงเดือน ธันวาคมในปีที่ผ่านมาที่ประมาณ 3,215 ดอลลาร์ ต่ำกว่านั้นจะมีโซนแนวรับในระยะยาวอยู่ที่ประมาณ 3,000 – 1,800 ดอลลาร์

และในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาได้เบรคลงไปต่ำกว่ากรอบสามเหลี่ยมและทำให้เกิดกรอบ Ascending Channel บ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวลงไปต่อตามแนวโน้มเดิม โดยมีแนวต้านของกรอบอยู่ที่ประมาณ 3,513 ดอลลาร์

การคาดการณ์

มุมมองขาขึ้น :

ราคายังคงไม่มีสัญญาณกลับตัวใดๆให้เห็น
แต่อย่างไรก็ตามในระยะกลาง (TF 1D) ยังมีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนตัว Sideway อยู่ในช่วง 4,384 – 3,215 ดอลลาร์ โดยประมาณ
นอกจากนี้ แนวต้านของราคาในระยะสั้น (TF 4H) ได้ขยับลงมมาอยู่ที่ประมาณ 3,513 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวต้านของกรอบ Ascending channel และมีเส้น EMA55 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านร่วมอยู่ที่ประมาณ 3,544 ดอลลาร์

มุมมองขาลง :

TF 4H เกิดสัญญาณ Bearish Divergence ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสที่จะปรับตัวลงไปต่อในระยะใกล้นี้ นอกจากนี้จากภาพรวมในระยะกลาง (TF 1D) และระยะยาว (TF  1W) ยังบ่งบอกว่าราคายังมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบจุดต่ำสุดที่ 3,215 ดอลลาร์ อีกครั้ง และหากลงไปต่ำกว่านั้นก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อที่โซนแนวรับถัดไปที่ประมาณ 3,000 – 1,800 ดอลลาร์ ในระยะยาว

หมายเหตุ : การลงทุนในตัวเหรียญ Cryptocurrency มีความเสี่ยงสูงมาก ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนทำการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ทางสยามบล็อคเชน จะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียใดๆในทุกกรณี

 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น