<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

เว็บเทรดคริปโตยักษ์ใหญ่ของโลก Binance จับมือกับ Ripple เพื่อเพิ่ม Solution ทางการเงินด้วย XRP

CEO ของเว็บเทรดคริปโตยักษ์ใหญ่ Binance กล่าวว่าจะเป็นพันธมิตรกับทาง Ripple เพื่อเพิ่ม Solution ในการชำระเงินด้วย XRP

Binance ร่วมกับ Ripple

จนถึงขณะที่รายงานอยู่นี้นาย Zhao กล่าวว่าทั้งสองบริษัทยังไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ และ Binance ยังคงมุ่งเน้นในการที่จะเปิดตัว Binance Chain และ BinanceDEX หรือเว็บเทรดแบบ Decentralized ที่กำลังจะมาถึง

“เรามุ่งเน้นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเราที่จะทำงานร่วมกันกับพันธมิตรของเรา ตอนนี้ ยังไม่มีอะไรกับ xRapid แต่ในอนาคตเราอาจจะมี Ripple อย่างแน่นอน”

ตอนนี้ Ripple เป็นพันธมิตรกับเว็บเทรดคริปโตหลายแห่งเช่น Bittrex, Bitso, Coins.ph และ Bitstamp เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับ xRapid เว็บเทรดจะทำให้สถาบันทางการเงินสามารถแปลงสกุลเงินท้องถิ่นเป็น XRP และส่งสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังประเทศอื่น และหลังจากนั้นมันจะแปลงเป็นสกุลเงิน Fiat ได้ทันที

กระบวนการนี้จะใช้เวลาเพียงสองถึงสามนาทีตั้งแต่ต้นจนจบเท่านั้นเอง

Ripple พัฒนา xRapid ให้เป็นวิธีสำหรับการเคลื่อนย้ายเงินไปต่างประเทศโดยไม่ต้องมีเงินสำรองในบัญชีธนาคารทั่วโลก

นาย Cory Johnson ของ Ripple กล่าวว่าการเป็นพันธมิตรกับเว็บเทรดคริปโตจะเป็นการทำให้เกิดการใช้งาน xRapid มากยิ่งขึ้น และจะ “อนุญาตให้เรามอบความสะดวกสบายและความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินว่าการชำระเงินของพวกเขาจะดำเนินไปอย่างราบรื่นระหว่างสกุลเงินที่แตกต่างกัน”

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า “xCurrent เอาชนะ SWIFT ได้มากกว่า 90%” นอกจากนี้ Ripple ได้ร่วมมือกับ Exim Bank และประสบความสำเร็จในการใช้ xRapid ในการโอนเงินระหว่างประเทศอีกด้วย

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น