<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

มหา’ลัยธุรกิจบัณฑิตย์ก่อตั้งชุมชนด้าน Blockchain เล็งสร้าง ‘คนเก่ง’ เพิ่มในไทย

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยี Blockchain นั้นเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงมาก ในไทยก็มีหลายโครงการด้วยกันที่เริ่มนำ Blockchain ไปใช้ในวงการต่าง ๆ แล้ว ทั้งวงการแพทย์ที่นำ Blockchain เก็บประวัติการรักษาของคนไข้ แต่ก็ยังมีน้อยคนมากที่สามารถเขียนโปรแกรมและนำ Blockchain ไปใช้งานจริง

โดยอ้างอิงจาก press release ที่ทางสยามบล็อกเชนได้รับมานั้น ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการ DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้กล่าวว่า 

“วิธีการนำเสนอไม่ได้นำเสนอเฉพาะไอเดียโปรเจ็คเพียงอย่างเดียว แต่เรานำเสนอโค้ด แนวคิด ที่มาโครงสร้าง ของการเขียนโปรแกรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถโค้ดได้ วางแผน สตรัคเจอร์ แล้วเดโมงานได้”

นอกจากนี้ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ยังกล่าวเสริมอีกด้วยว่า “การสร้าง Blockchain Community คือสิ่งที่ DPU X จะทำต่อไปนับจากนี้ เพราะเชื่อว่าเทคโนโลยี Blockchain จะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลง การสร้างความเชื่อถือระหว่างกันมากขึ้น ส่งผลดีในระยะยาวในเชิงโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจของประเทศ”

เราจะเห็นได้ว่าพัฒนาการด้านเทคโนโลยี Blockchain นั้นเริ่มเดินหน้าไปเรื่อย ๆ ภาครัฐโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้ความรู้ รัฐบาลก็มีหน้าที่สนับสนุน ทั้งสององค์ประกอบนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เทคโนโลยีพัฒนาไปได้ไกล ก่อนหน้านี้ก็มีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีที่ได้นำประโยชน์ของเทคโนโลยี Blockchain มาใช้งานในเรื่องของการออกใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษาอีกด้วย 

โครงการ DPU X ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดคอร์สสอน Geek on the Block (chain)  Batch#1 เพื่อพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล โดยจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐาน โครงสร้างและการเขียนโค้ด เพื่อเอาไปใช้จริง โดยกิจกรรมนั้นจัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ปี 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นโครงการ Blockchain Comunity เพื่อผลักดันให้สังคมไทยนำ Blockchain ไปใช้ในทุกภาคธุรกิจ อ้างอิงจาก

ก่อนหน้านี้ทางสยามบล็อกเชนเคยรายงานเอาไว้แล้วว่าทางมหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดพัฒนาหลักสูตร บล็อกเชนระดับประเทศ Geeks on the Block(Chain) Batch#1 ขึ้นมา โดย DPU X มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (มธบ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้าง Developer ที่มีความรู้ด้าน Blockchain และสามารถนำกลับไปพัฒนาองค์กรของตนเองเมื่ออบรมจบหลักสูตรได้ทันที

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ

กดคลิกเพื่อแสดงความเห็น