<?php wp_title('|', true, 'right'); ?>

ข้อมูลรั่วไหล! อีเมลลูกค้า Trezor จำนวน  66,000 ราย ถูกมือแฮ็กลงขายในราคา 1.5 BTC

ติดตามสยามบล็อกเชนบนSiam Blockchain

อาชญากรไซเบอร์ได้เจาะเข้าถึงฐานข้อมูล Trezor แบรนด์กระเป๋าเงินดิจิทัลชั้นนำได้เสนอขายข้อมูลกว่า 66,000 รายการ  ซึ่งข้อมูลที่รั่วไหลรวมถึงที่อยู่อีเมลของผู้ใช้งาน

ตามคำกล่าวอ้างของผู้ไม่หวังดี ฐานข้อมูลที่รั่วไหลมี Email Address ของผู้ใช้ Trezor ประมาณ 66,000 ราย การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้ได้สร้างความกังวลด้านความปลอดภัยที่สำคัญต่อผู้ใช้บริการ Trezor เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล 

รายงานระบุว่า ผู้ไม่หวังดีเรียกร้องค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1.5 BTC เพื่อแลกกับการเข้าถึงข้อมูลที่รั่วไหล เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงภัยคุกคามอย่างต่อเนื่องจากอาชญากรไซเบอร์ (Hacker) ที่มุ่งเป้าไปยังแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัย (Cyber Security) ที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันข้อมูลทางการเงินที่ละเอียดอ่อนของผู้ใช้

ที่มาข่าว:dailydarkweb